Dei har gjort store investeringar og brukt tallause timar på attåtnæringa.

Fleire hytter, eit stort og heilt nytt leilegheitskompleks heilt i fjorden med alt som det inneber, skal alltid vere skinande reine og klare til nye gjestar.

Heile familien er involvert. Arne og Aud Hjartholm har brukt tallause timar på å byggje opp ferietilbodet på garden. No skal eldste dotter, Mona, inkluderast i drifta.

Det nye leilegheitskomplekset, Sognefjorden panorama, står klart til å ta imot nye gjestar.

Satsa stort på turisme – no skal dottera Mona snart overta

Før hadde han fire hytter og eit naust. No har han bygd eit stort leilegheitskompleks heilt ved fjorden, som dottera Mona skal overta frå nyttår.