– Nye arbeidsplassar er heilt avgjerande for framtida