Synspunkt: Det er ikkje dei unge sin feil at «nett-troll» i dag er eit velkjent omgrep