Bør ikkje Ap og Høgre gå for å bygga ut Eikefetvassdraget?