– Plan for sjøareal må byggje på plan for naturmangfald