Synspunkt: Det blir nok tid til fleire gå sakte-aksjonar