Lesarbrev: Innbyggjarane må få vita kva rutinar som gjeld i slike tilfelle