«Å «modernisera drifta» må vere å få vekk forureining og dyremishandling frå næringa»