Lesarbrev: Bevar bygdene – legg E39 i tunnel til Hjelmås