Lærarsakene må få alvorlegare følgjer enn berre «å ta lærdom»