Synspunkt: Å leggje ned dagsenteret ville vere å gå tilbake til fortida