Lesarbrev: Uaktuelt å velja vegløysingar som raserer gardane på Isdal og Åse