Det er ikkje gratis å administrera ventelistene heller