Svaret på spørsmålet om organdonasjon bør vere enkelt