Det trengst ein heil landsby for å få ned mobbetala i Alver