Synspunkt: Uforståeleg at ein ikkje skal få lov til å trene