11 av 100 personar du treffer på gata i Knarvik, er fattige