Sender en hilsen fra KrF sin landskonferanse på Gardemoen. Konferansen ble åpnet med energi, glød og fargerik konfetti av ledelsen i KrFU. Deretter fulgte en inspirerende tale av KrF-leder, Kjell Ingolf Ropstad.

Han motiverte landskonferanse med sin overbevisning om at Norge trenger:

  • et parti som kjemper for trygghet, tid og valgfrihet for familiene.

  • et parti med sentrumsperspektivet, som vil bygge samfunnet med fokus på familien, frivillighet og lokalt næringsliv.

  • et parti som ser på eldre mennesker som en ressurs.

  • et parti som har forvalteransvar som grunnide.

  • et parti som konsekvent setter de minste, fattigste og mest utsatte først både internasjonalt og her hjemme.

  • et parti som ser forbi systemene og setter enkeltmennesket i sentrum,  i skole, i helsevesen, eldreomsorgen, i all politikk.

Med dette traff han midt i forsamlingens gule hjerte og satte en god standard for konferansen videre.

Ny regjering, som nå inkluderer Knut Arild Hareide som ny samferdselsminister, ble tatt imot med begeistring og applaus.

Konferansen har hatt ulike spennende innlegg og  gruppearbeid med innspill til KrF sitt program for ny stortingsperiode.

Vi er enige med vår leder i at Norge trenger verdipartiet KrF. Vi gleder oss til å være med videre i arbeidet for et bærekraftig samfunn med fokus på nestekjærlighet, menneskeverd og forvalteransvar.

Du er også velkommen med på laget.

Skrevet av: Thea Risøy, Jogeir Romarheim, Malin Knudsen Andvik,  Gaute Andvik og Sølvi Vatnøy i Alver KrF.