Lokalbyråkrati eller lokaldemokrati? Slik svarer rådmannen