Lesarbrev: «Krisen i oljenæringen vil vare lenger enn koronakrisen»