Lesarbrev: Ikkje grunnlag for omfattande utbygging på Flatøy