Lesarbrev: Områdereguleringa av Midtmarka og Rotemyrane bør utsetjast