«Hvorfor gjøre det vanskelig når det kan gjøres lett?»