Denne kontrasten mellom kommunestyrets håndtering av disse to sakene, reiser mange spørsmål