«Kunnskap og framtidsansvar må styre politikken, ikkje kong Midas»