– Barnas rettar er ikkje godt nok varetatt i skulebruksplanen