«Det er bekymringsfullt at man er villig til å bruke store beløp uten å vite hva dette kommer til å koste forbrukerne»