Lurt trill rundt av EUs festtog mot det «grønne skifte»?