Lesarbrev: Høgre ønskjer å vidareutvikla TAF-tilbodet