Skriv så folk forstår! Det handlar faktisk om demokratiet vårt

Den kommunale forvaltninga og private aktørar, som bidreg i kommunal forvaltning, er ikkje noko unntak når det gjeld utfordringar med kommunikasjonen.

Jo større konsekvensar ei sak kan få for innbyggjarane, jo viktigare er det med eit klart språk.

Les hele saken med abonnement