Eg ynskjer å få lov å produsere mat også i framtida. Viss eg har råd vel og merke

Det hadde vore kjekt med ei løn som stod i stil med litt av den arbeidsinnsatsen som vert lagt ned. Det hadde vert fint å bli verdsatt, skriv Siv-Marit Rødland. Foto: Privat

Familien min står ved eit vegskille. Anten kan me investere store summar i ny fjøs, slik at me oppfyller lausdriftskravet og andre krav som kjem, eller me kan seie at nok er nok, investeringa er større enn den smaker.

  • Siv-Marit Rødland

Men me kjem til å byggje. Ny fjøs med mjølkerobot, slik at me kan få litt fleksibilitet i kvardagen vår.

Det kunne me aldri gjort dersom ikkje mannen min hadde hatt ein godt betalt jobb utanom.

Les hele saken med abonnement