«Ei barnevernskrise kommunane må ta lærdom av»

Kvifor blei det ikkje gjort noko? Korleis kan ei teneste svikte i si mest viktige oppgåve, som er å beskytte borna?

Det er viktig at nabokommunane ser på kva dei kan lære av barnevernskrisa i Bergen, for å unngå å hamne i same situasjon.

Les hele saken med abonnement