– Ei krone vi sparar, er ikkje det same som ei krone dårlegare kvalitet

– Alver kommune brukar meir pengar enn samanliknbare kommunar for å levere akkurat dei same tenestene, hevdar H, Sp, AP og KrF i dette innlegget.

Dei vil mellom anna ta i bruk meir ny teknologi for å unngå eigedomsskatt.

Les hele saken med abonnement