Lesarbrev: Har BKK gløymd kvar dei hentar inntektene frå?

«Det er vanskeleg å halde kjeft når ein ser kor lite interesse BKK har vist for vertskommunane dei siste åra», skriv Eirik Haga.

Kva om BKK hadde nytta nokre av millionane dei hentar ut frå naturressursane til vertskommunane til å investera i framtidsretta satsingar her?

Les hele saken med abonnement