«Ulike tilbod til innbyggjar med ulike behov»

«Det er alltid behovet som er avgjerande for om du får eit tilbod – og eventuelt kva tilbod du får.», skriv Kommunalsjefen for helse og omsorg.

I løpet av livet kjem dei fleste av oss eller nokon nær oss i ein situasjon som gjer at vi treng hjelp med å finne ein alternativ stad å bu.

I eit lesarinnlegg i Strilen fortel ei dotter korleis ho har opplevd det å få hjelp til far sin.

Teieplikta gjer at vi ikkje kan gå inn i denne konkrete saka, men vi ønskjer likevel å svare på eitt av spørsmåla i innlegget.

Les hele saken med abonnement