– Utbygging av Nordhordlands flottaste perle er direkte sjølvmotsigande

– Me tapte kampen siste gongen saka var oppe. Kommunesstyret hadde ikkje mykje til overs for argumenta om å bevara heile området kring Lonena. Eg hugsar likevel at eitt parti (nokså nytt av slaget) lovde at saka skulle takast opp att i neste termin.

Nils M. Stene har lese i avisa om utbyggingsplanane i Knarvik, og kjem med klar melding.

Les hele saken med abonnement