Synspunkt: På tide å droppe stormannsgalskapen!

I bergensområdet er det lett å peike på dei 3 viktigaste prosjekta innan samferdsel.

Ein meir presis transportplan vil tvinge fram tydelegare prioriteringar når det gjeld viktig infrastruktur. I bergensområdet er det lett å peike på dei viktigaste prosjekta, meiner ansvarleg redaktør Eirik Langeland Fjeld. Foto: Kjell Arne Steinsvik

  • Eirik Langeland Fjeld

Det er klokt å trekkje ynskjelista - også kalla Nasjonal transportplan - ned på eit realistisk nivå.

Les hele saken med abonnement