Utdanningsforbundet slår alarm: «Alver balanserer no på og til dels over grensa til det uforsvarlege»

Ekstremt slitne tilsette og leiarar strekk seg lenger enn langt for å ivareta barna så godt som mogleg, men kjensla av å ikkje strekkje til er der heile tida.

Kvardagen er prega av eit skrikande vikarbehov, stadige ad hoc-løysingar, og tilsette som må bruke meir og meir tid på å handtere konfliktar og utagering.

Les hele saken med abonnement