«Må det skje ei ulykke før noko blir gjort»

Tips oss gjerne om farlege vegar, så kan vi kanskje løfte det opp på dagsorden (på ny).

Synspunkt: Det finst mange måtar å kjempe for betre veg.

Ein kan som Hans Olav Evensen i Kvamsvågen sende tallause e-postar og telefonar til myndigheitene gjennom eit tiår før det blir tatt eit spadetak.

Så har du Jonathan Thorsen som hoppa ned i ei glipe i fylkesvegen i Modalen og fekk faren til å ta eit bilde. Bildet gjekk nasjonalt – og vegen blei lappa på.

Så har du alle andre velforeiningar og privatpersonar landet rundt som står på – utan å få gehør.

Les hele saken med abonnement