«Øksnesmarka er en sjelden nasjonal helligdom som går tapt hvis kommunen får det som den vil»

Øksnesmarka er en sjelden nasjonal helligdom som går tapt hvis kommunen får det som den vil, skriver Ketil Hindenes.

– Når Austrheim kommunestyre så grundig avslører sin manglende verdiforståelse og vil tørrlegge myrområder, fjerne kystlynghei, dele opp og ødelegge leveområde for rødlistede dyrearter, må andre gripe inn mot masseutryddelsen.

Les hele saken med abonnement