Lesarreportasje: Lurefjorden og etterkomarar frå slutten av istida

  • Lindåsosane har fleire grunne og tronge opningar til Lurefjorden. Det fører til at tidvatnet innanfor er forseinka med ca. 2,5 timar og høgda redusert til nesten firedelen av nivået i Lurefjorden. Sterke tidvasstraumar i opningane gjer innløpa for båtar vanskelege å forsera. Den einaste trygge tilkomsten går gjennom Lindåsstraumen, sør om Spjotøyna. Av omsyn til rutebåtane vart dette løpet i 1908 regulert med sluser. Portane har sidan 1963 ikkje vore i funksjon, men sluseanlegget er no under restaurering. FOTO: Helge Sunde
Bli abonnent og les videre

Strilen i éin månad for 1 krone.

Uavgrensa tilgang til alt innhald.

Utan bindingstid.

PRØV NO

Deretter kr 159,-/mnd. Utan bindingstid.