«Med ei ny regjering, er det lite sannsynleg at Gulen sit att med dei summane ein gjer i dag»

I dette lesarbrevet fortel Gulen Høgre om kvifor dei meiner valet kan bli eit vendepunkt for Gulen.

«Ny Strandsonelov har gjeve Gulen meir mynde over eiga strandsone.

Ekstra tilskot til breiband og veg, gjer at snart heile kommunen er utbygd med fiber, og vegen til Byrknes vert utbetra.

Ekstra midlar til fylkesvegar gjer at me no kan håpa på snarleg utbetring av Fv 57 (Sløvåg – Rutledal), og ferjetakstane er redusert...

Les hele saken med abonnement