All I want for christmas... is a normal year

Det er mykje ein kan ønske seg til jul. Men eg trur at det mange av oss ønsker seg aller mest, er at 2021 og åra framover skal bli betre enn det 2020 har vore, skriv Strilen sin journalist.

2020 har vore eit meget spesielt år. Vi får tru og håpe at 2021 og åra framover blir langt betre. Foto: Scanpix og illustrasjonsfoto

  • Erik Støverud

Hadde nokon sagt til meg på denne tida i fjor, at Noreg kom til å stenge ned landet på grunn av ein pandemi. At ein skulle halde skuler og barnehagar stengde i seks veker. At fleire verksemder innan tenesteyting måtte stenge dørene i lang tid. At kultur, idrett og andre arrangement blei sette på vent i lang tid. Og at ein i desse tider er blant dei unormale om ein har gløymt å ta på seg munnbind når ein går på butikken.

Då hadde eg nok tenkt at «det får da vere måte på kva dommedagsprofetiar ein skal ha».

Les hele saken med abonnement