Vi står i fare for å prioritere lys i bygga i bygda, framfor god nok kvalitet på skulane

Blir vi så opptatte av å behalde tilboda i distriktet, at det går ut over kvaliteten på tenesta til våre yngste?

Er det alltid til barnas beste at vi held på småskulane til kvar ein pris?

Les hele saken med abonnement