Grunnlag for meir arbeid

Publisert: Publisert:

Foto: Teekay Corporation - Flickr

  • Strilen Redaksjon
Denne artikkelen er over to år gammel

Det flytande produksjons- og lagerskipet Petrojarl Varg er no på plass i Skipavika i Gulen, etter flyttinga frå Rosenberg i Stavanger. Verftet i Stavanger hadde bruk for kaiplassen til andre gjester, og det var for sterk lokal motstand til at Petrojarl Varg kunne flyttast til Forsand slik planen var først. Då kom Skipavika inn som alternativ opplagsplass.

Dei siste åra har krefter i næringslivet i Gulen etablert eit nytt næringsområde i Skipavika, ved den gamle ferjekaien som er ute av bruk etter at det kom bru over Brandangersundet. Herifrå er det henta ut steinmasser til prosjekt både fjernt og nært, mellom anna er det lokal stein som vart nytta til å laga støttefyllinga ved vraket av den tyske ubåten U864 ved Fedje.

Det er planar om vidare utviding av næringsområdet, og det skal byggast ny veg frå Brandangersundbrua og sør til Skipavika, som erstatning for den smale vegen via Ånneland. Sandøy er eit område med mange planar om ny vekst, der alt frå sagbruk til vindkraft er lansert som moglege satsingar i tillegg til industrien i Skipavika.

Flyttinga av Petrojarl Varg til Gulen vart enklare enn den løysinga som eigar Teekay først hadde sett for seg, med ei oppankring i Forsand der det måtte søkast dispensasjon frå gjeldande reguleringsplanar. I Skipavika ligg det alt ein liten flokk med ulike riggar, som har vorte arbeidslause etter bremsen i olje- og gassleitinga. Ein rigg eller skip frå eller til tel kanskje ikkje så mykje, sjølv om Petrojarl Varg ruvar godt med ei lengde på 214 meter, breidde på 38 meter, og skroghøgde på 24 meter i tillegg til tårn på 65 meter.

For det industrimiljøet ein i dag har kring Fensfjorden, med Mongstad-Sløvåg og dei siste åra også Skipavika, er ikkje riggar og tårn noko uvant syn. Det er eigentleg naturleg å samla dette så tett, og Skipavika skal med ly for nordavinden vera ei god hamn for desse riggane og skipa. Men den verkeleg store oppgåva for den lokale industrien vert å skaffa seg meir arbeid på desse riggane om dei skal i arbeid igjen, for då må det gjerne gjerast omfattande oppgraderingar til dagens standard.

For kommunen og lokalpolitikarane vert oppgåva å sjå til at belastinga ikkje vert for stor samla sett. No som Gulen har fått eit sterkt industrimiljø i sør, er det viktig at naturen i andre deler av kommunen vert skjerma, og kan bevarast for friluftsliv og turisme.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Satsar på alt frå sko og dyreleiker til optikk

  2. Få søkarar til jobb som undervisnings­inspektør

  3. Her finn ein dei to dyraste i juni

  4. Skal steikja 14.560 sveler til Fjord1

  5. Sol og Brann på Havsport- opning

  1. Skipavika
  2. Gulen
  3. Fensfjorden