– Før denne nyvinninga kom på plass, opplevde eg fleire gongar å gå av på feil stad

  • EIT FRAMSKRITT: Haldeplassinformasjon på høgtalar på bussen er eit framskritt for blinde- og svaksynte. FOTO: Anne-Lise Nordpoll