Skal prinsippa vinna over ein draum?

  • SKJENKING: – Dei som trudde at vår fleirbrukshall skulle få same vilkår som Nordhordlandshallen og Lindåshallen i høve til skjenkeløyve, fekk seg ei overrasking, skriv Kristin Tuven og Cato Lyngøy i dette innlegget.