Marknadsverdet av Meland-folket

  • UNDERGANG: Statens vegvesen legg opp til at fotgjengarane i framtida skal få undergang under vegen ved Holme. FOTO: Anne-Lise Nordpoll