Finst det ein kur for bits-skrekk?

  • Det skal ikkje vere lett. «Eit anna problem er at når eg endeleg har funne rette bitsen til skruen, så kan du banna på at drillen nektar å skru skruen heilt inn» skriv Gunn Berit i dette synspunktet FOTO: Gunn Berit Wiik