Reduksjon av ferjetilbudet Fedje – Sævrøy

  • FOTO: Erlend Kristiansen